Privacy Policy

Politica de confidențialitate

 1. Care este scopul acestui document?
  1. SAFETECH INNOVATIONS S.A. (denumita in continuare „Safetech” sau „Societatea”) se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  2. În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Saftech prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
  3. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când dumneavoastră folosiți aplicațiile noastre, precum și portalurile și site-urile web oferite de (împreună „Servicii”).
  4. Această Politică de confidențialitate vă va ajuta să înțelegeți tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, motivul pentru care sunt colectate și modul în care sunt utilizate de către noi. Vă clarifică modul în care vă puteți exercita drepturile atunci când ne încredințați gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă solicităm să acordați câteva momente pentru a citi cu grijă această Politică de confidențialitate și pentru a vă familiariza cu conținutul acesteia. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact oferite la finalul acestei Politici de confidențialitate.
  5. Vă rugăm să rețineți că Serviciile noastre pot conține linkuri de la și către site-uri web care pot fi deținute de advertiseri și companii partenere. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web sau folosiți aceste servicii ale terților, trebuie să știți că acești au propriile lor politici de confidențialitate și că nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către aceștia.
 2. Numele și adresa operatorului
  1. Operatorul în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și alte legi naționale de protectie a datelor a statelor membre, precum și alte prevederi legale privind protecția datelor, este:  SAFETECH INNOVATIONS S.A.(numit în continuare „Operator”),
   Municipiul Bucuresti Sectorul 2, Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 SI 2
   E-mail: office@safetech.ro
   Site web: www.safetech.ro
  2. In vederea exercitării drepturilor prevăzute de GDPR la Cap. III: Drepturile Persoanei Vizate:, Persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată olograf expediată prin poștă la adresa: Str. FRUNZEI Nr. 12-14, Etaj 1 SI 2, Municipiul Bucuresti Sectorul 2 si/sau la la adresa de email: office@safetech.ro.
  3. În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protecția datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, în condițiile prevăzute de Regulamentul general UE privind protecția datelor. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea solicitării.
  4. Operatorul își rezerva dreptul de a stabili o taxă în cazul cererilor repetate conform Regulamentului General UE privind protecția datelor.
 3. Informații generale privind prelucrarea datelor
  1. Ce fel de date prelucram
   1. În general, înregistrăm doar datele personale pe care le dezvăluiți dumneavoastră atunci când utilizați Serviciile noastre ca parte din conectarea sau înregistrarea dumneavoastră în timpul utilizării serviciilor. Datele cu caracter personal sunt exclusiv de business: nume, prenume, funcție, adresa email serviciu, telefon serviciu, adresă serviciu, nume organizație sau cele necesare pentru facturare: Adresă organizație, date fiscale, conturi bancare.. Temeiul legal al colectării acestor date este legitimul nostru interes (Art. 6(1)f GDPR) pentru asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate sau îndeplinirea clauzelor unui contract comercial (Art. 6 (1)(b) GDPR).
   2. Safetech va trata aceste date în deplină confidențialitate, respectând prevederile legale privind protecția datelor. În principiu, Safetech nu va dezvălui astfel de informații unor terți fără permisiunea dumneavoastră, decât dacă este necesar pentru implementarea și executarea contractului, pentru procesarea cererii dumneavoastră sau pentru sprijinul dumneavoastră sau în cazul unui permis legal
  2. Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal
   1. Legalitate: La prelucrarea datelor cu caracter personal datele personale ale angajaților, clienților, partenerilor și furnizorilor sunt prelucrate cu bună-credință şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
   2. Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
   3. Confidențialitate: Persoanele care prelucrează, în numele Safetech date cu caracter personal au prevăzut fie in contractul de muncă, fie in contractele si acordurile de colaborare clauze de confidențialitate bine stabilite;
   4. Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legea nr. 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;
   5. Informarea: Persoana este informată de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
   6. Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
  3. Datele cu caracter personal al persoanei în cauză sunt șterse sau blocate de îndată ce scopul pentru stocarea lor nu mai există. În plus, o astfel de stocare poate avea loc dacă există prevederi pentru aceasta din partea legislatorului național sau european în regulamentele, legile și alte regulamente UE la care se supune operatorul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc de asemenea când perioada de stocare menționată mai sus se termină, cu excepția situației în care stocarea datelor este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.
  4. Societatea face eforturi rezonabile din punct de vedere tehnic pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și utilizarea neautorizată sau falsificarea acestor date și pentru a reduce la minim riscurile corespunzătoare. Totuși, furnizarea de date cu caracter personal, indiferent dacă este în persoană, la telefon sau prin internet, implică întotdeauna riscuri și nici un sistem tehnologic nu este complet lipsit de posibilitatea de a fi manipulat sau sabotat. Safetech procesează informațiile colectate de la dumneavoastră în conformitate cu legea romana și europeană privind protecția datelor. Toți angajații sunt obligați să respecte prevederile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunt instruiți în această privință. Datele dumneavoastră sunt transmise într-o formă criptată folosind metoda SSL. Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Safetech persoanei în cauză.
 4. Utilizarea de module cookie
  1. Sfera de aplicare și descrierea procesării datelorPentru a ne asigura că primiți cele mai relevante informații și cea mai bună experiență atunci când vizitați site-ul nostru web, vor fi colectate informații și date prin intermediul utilizării cookie-urilor. Ne ajută pe noi (și pe alte terțe părți autorizate) să vă furnizăm o experiență personalizată atunci când vizitați Site-ul nostru web, și ne permite de asemenea să ne îmbunătățim Serviciile și să ne asigurăm că găsiți cu ușurință ceea ce doriți. Dorim ca dumneavoastră să înțelegeți modul în care utilizăm cookie-urile.

   Cookie-urile sunt mici bucăți de date (fișiere text) care sunt trimise către browser-ul dumneavoastră de la un server web și stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru ca site-ul web să recunoască dispozitivul dumneavoastră. Există două tipuri de cookie-uri, cookie-uri permanente și temporare (sau „de sesiune”). Cookie-urile permanente sunt stocate ca fișier pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil pentru o perioadă mai lungă de timp. Cookie-urile de sesiune sunt plasate temporar pe computerul dumneavoastră când vizitați Site-ul nostru web, dar sunt șterse când închideți pagina. Dacă nu doriți să acceptați cookie-uri, puteți ajusta setările din preferințele de securitate ale browser-urilor dumneavoastră web, vedeți mai jos mai multe informații despre aceasta.

   Safetech și furnizorii noștri de servicii pot folosi următoare categorii de cookie-uri:

   1. Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru ca noi să furnizăm Serviciile noastre. De exemplu, putem utiliza aceste cookie-uri pentru a autentifica și identifica in situația utilizării Site-ul nostru pentru ca noi să putem oferi Serviciile noastre. Fără aceste cookie-uri, nu am putea să vă recunoaștem și nu ați putea să accesați Serviciile noastre. Acestea ne ajută de asemenea pentru a aplica Termenii și condițiile noastre și de a menține securitatea Serviciilor noastre
   2. Aceste cookie-uri nu sunt strict necesare, dar ne permit să personalizăm experiență dumneavoastră online a Site-ului nostru. De exemplu, acestea ne permit să reținem preferințele dumneavoastră ceea ce înseamnă că nu trebuie să reintroduceți informațiile pe care le-ați furnizat deja de ex. atunci când vă înscrieți la Serviciile noastre. De asemenea, folosim aceste cookie-uri pentru a colecta informații (de ex. pagini populare, tipare de vizualizare, direcționări automate (click-throughs)) despre utilizarea Serviciilor noastre de către vizitatori pentru ca noi să putem îmbunătăți Site-ul și Serviciile noastre și pentru a desfășura cercetarea de piață. Dacă alegeți să ștergeți aceste cookie-uri, veți avea funcționalitate limitată a serviciilor noastre
  2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu utilizarea de cookie-uri este Art. 6(1)(f) din.GDPR – Legitimul interes.
   1. Cookie-urile permanente sunt utilizate într-un număr de moduri, inclusiv:
   2. Pentru a vă permite să vă mișcați între pagini în cadrul Serviciilor noastre fără a trebui să reintroduceți informații.
   3. Pentru a ne ajuta să vă recunoaștem când vă întoarceți la Site-ul nostru web pentru a utiliza Serviciile noastre.
   4. Pentru a vă permite acces la informații stocate.Utilizăm informațiile de la cookie-uri pentru a face Site-ul nostru web cât mai prietenos cu utilizatorul și pentru a ne permite să vă oferim recomandări personalizate. Putem, de asemenea, să utilizăm un număr de terțe părți autorizate care pun cookie-uri pe Site-ul nostru web pentru a livra serviciile pe care le furnizează ei (cookie-uri terțe părți).

Noi (și terțele noastre părți autorizate) putem folosi informații fără caracter personal atât de la cookie-urile permanente, cât și de cookie-urile de sesiune în scopuri statistice, după cum urmează:

 • Pentru a determina care sunt părțile cele mai populare ale Serviciilor noastre.
 • Pentru a monitoriza utilizarea Serviciilor noastre și Site-ului nostru web (frecvență și durată)
 • Pentru a determina cât de des vizitați Serviciile noastre dumneavoastră și alți utilizatori și interacțiunea dumneavoastră în serviciile oferite de noi.

 

Setăm și citim propriile noastre cookie-uri pentru următoarele funcționalități (cookie-uri primă parte):

a) Cookie versiune de limbă

Pentru a ne asigura că vă este arătată versiunea de limbă corectă.

 

b) Cookie portal

Pentru a ne permite să optimizăm paginile noastre de destinație și pentru a îmbunătăți marketingul nostru: stocăm detalii ale paginii de destinație pe care ați vizitat-o, precum și un identificator într-un cookie.

 

c) Cookie de tip „snippet” terță parte

Setăm un cookie pentru a înregistra decizia dumneavoastră privind cookie-urile și fragmentelor de urmărire ale terțelor părți.

 

Folosim, de asemenea, un număr de cookie-uri terță parte ca parte a Serviciilor noastre. Aceste cookie-uri sunt guvernate de respectivele site-uri și nu sunt controlate de noi.

Puteți dezactiva instalarea unora dintre aceste cookie-uri din setările generale ale browser-ului, pentru altele va trebui să mergeți la respectivele site-uri web și să urmați instrucțiunile oferite.

De exemplu, se verifică ce versiune de limbă utilizați pentru accesarea Serviciilor noastre. Dacă ați aflat de serviciile noastre prin intermediul unuia dintre partenerii noștri, stocăm informații privind identitatea partenerului.

Advertiseri terță parte: Putem folosi advertiseri, rețele publicitare terțe părți și alte companii de publicitate pentru a transmite anunțuri publicitare în cadrul Serviciilor noastre. Vă rugăm să luați la cunoștință că astfel de companii publicitate pot aduna informații despre vizita dumneavoastră în cadrul Serviciilor noastre și pe alte site-uri pentru a permite unor astfel de companii publicitare de a vă vinde produse și servicii, pentru a monitoriza care anunțuri publicitare v-au fost transmise în browser și care sunt paginile web pe care le vizualizați când au fost livrate astfel de anunțuri publicitare. Vă rugăm să rețineți că colectarea și utilizarea informațiilor de către advertiseri terță parte nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate.

În scopul menționat mai sus, interesul nostru legitim constă de asemenea în prelucrarea datelor cu caracter personal conform Art. 6(1)(f) din RGPD.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului colectării lor.

Posibilitatea obiecției și eliminării

Dacă nu doriți ca aceste cookie-uri să fie stocate pe calculatorul dumneavoastră sau doriți să fiți informat în privința stocării acestora, puteți preveni instalarea cookie-urilor printr-o ajustare a programului browser-ului dumneavoastră selectând opțiunea „nu accepta cookie-uri” în setările browser-ului dumneavoastră sau refuzând utilizarea urmăririi de către terțe părți la prima vizită pe site-ul web. Instrucțiunile producătorului browser-ului dumneavoastră vă va oferi mai multe detalii despre cum funcționează aceasta (sau vedeți https://www.aboutcookies.org. ). Totuși, am dori să subliniem faptul că prin blocarea cookie-urilor, este posibil să descoperiți că nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului web în întregime.

 

Slider