GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE

Header Title
GUVERNANȚĂ, RISC ȘI CONFORMITATE

Urmărește-ți obiectivele și crește nivelul de reziliență al organizației tale, chiar și în perioade incerte

general description
Consolidează-ți afacerea prin atenuarea riscurilor și îmbunătățirea posturii de securitate

O organizație sănătoasă funcționează fără probleme atunci când concentrează toate eforturile de securitate cibernetică într-un scop unic: atingerea obiectivelor de business, indiferent de climatul imprevizibil al mediului de afaceri.

GRC reprezintă un mijloc sigur de obținere a performanței în toate departamentele companiei., cum ar fi conformitatea cu normele internaționale, riscul, legalitatea, finanțele, IT, auditul intern - sau chiar în cadrul liniilor de management, cum ar fi stakeholderii sau consiliul de administrație.

Consolidează-ți afacerea prin atenuarea riscurilor și îmbunătățirea posturii de securitate

O organizație sănătoasă funcționează fără probleme atunci când concentrează toate eforturile de securitate cibernetică într-un scop unic: atingerea obiectivelor de business, indiferent de climatul imprevizibil al mediului de afaceri.

GRC reprezintă un mijloc sigur de obținere a performanței în toate departamentele companiei., cum ar fi conformitatea cu normele internaționale, riscul, legalitatea, finanțele, IT, auditul intern - sau chiar în cadrul liniilor de management, cum ar fi stakeholderii sau consiliul de administrație.

benefits

GRC combină guvernanța, riscul și conformitatea în cadrul unei strategii universale care funcționează ca o protecție pentru toate tipurile de date organizaționale

GUVERNANȚĂ

Gestionează compania, precum și factorii de decizie și stabilește principii etice care guvernează procesele.interne

RISC

Prin managementul riscurilor, compania analizează și diminuează riscurile, ca măsură de prevenire a riscurilor în afaceri, financiare și operaționale.

CONFORMITATE

Crește capacitatea de a monitoriza, adapta și respecta reglementările globale stabilite de guvern.

services animation

Preia controlul proceselor interne și al gestionării riscurilor. Serviciile noastre GRC te ajută să simplifici, să automatizezi și să integrezi toate capacitățile de afaceri și operaționale, precum și datele și procesele de gestionare a riscurilor IT.

CISO-ON-DEMAND

Monitorizează și evită amenințările cibernetice în timp ce urmezi reglementările impuse pentru liderii de securitate a informațiilor din cadrul companiei.

CISO-ON-DEMAND

Monitorizează și evită amenințările cibernetice în timp ce urmezi reglementările impuse pentru liderii de securitate a informațiilor din cadrul companiei.

AUDIT CONFORMITATE DE SECURITATE

Verifică adecvarea strategiei actuale de securitate prin testarea posturii de securitate cibernetică a companiei

AUDIT CONFORMITATE DE SECURITATE

Verifică adecvarea strategiei actuale de securitate prin testarea posturii de securitate cibernetică a companiei

EVALUAREA SECURITĂȚII

Consolidează baza securității companiei pentru a întări reziliența acesteia chiar și în perioade incerte.

EVALUAREA SECURITĂȚII

Consolidează baza securității companiei pentru a întări reziliența acesteia chiar și în perioade incerte.

header
CISO-On-Demand / CISO-la-cerere
penetration services
Monitorizează și evită amenințările cibernetice în timp ce urmezi reglementările impuse pentru liderii de securitate a informațiilor din cadrul companiei.

Serviciile de consultanță la cerere îți ajută organizația să beneficieze de acces constant la sfaturile specialiștilor. Acest serviciu aduce în cadrul companiilor un specialist responsabil cu securitatea informațiilor care își folosește abilitățile și cunoștințele de conducere pentru a crea, planifica și executa o strategie de securitate acționabilă pentru întreaga companie. Scopul acestei resurse este de a facilita gestionarea programelor de securitate la cel mai înalt nivel, de la cunoștințele umane, la modul de lucru și soluții tehnologice.

r&d team
DE CE COMPANIA TA ARE NEVOIE DE CISO ON-DEMAND
DE CE COMPANIA TA ARE NEVOIE DE CISO ON-DEMAND
LEADERSHIP ȘI EXPERTIZĂ

Liderul de securitate al companiei se poate concentra pe activități de conformitate, mai mult decât pe gestionarea securității cibernetice, sau poate avea lacune în formarea profesională în ceea ce privește domeniul securității cibernetice. Specialiștii CISO la cerere vin cu experiență de consultanță în mai multe industrii și se pot adapta la orice mediu organizațional.

Liderul de securitate al companiei se poate concentra pe activități de conformitate, mai mult decât pe gestionarea securității cibernetice, sau poate avea lacune în formarea profesională în ceea ce privește domeniul securității cibernetice. Specialiștii CISO la cerere vin cu experiență de consultanță în mai multe industrii și se pot adapta la orice mediu organizațional.

SCALABILITATE

Specialiștii CISO la cerere oferă companiei o mai mare flexibilitate și eficiență din punct de vedere al costurilor, și totodată identifică soluții scalabile, luând în calcul măsurile de securitate existente și orice limitare de buget.

Specialiștii CISO la cerere oferă companiei o mai mare flexibilitate și eficiență din punct de vedere al costurilor, și totodată identifică soluții scalabile, luând în calcul măsurile de securitate existente și orice limitare de buget.

ADAPTARE

Furturile cibernetice evoluează, dat fiind că proprietatea intelectuală și informațiile sensibile devin ținte ale atacurilor cibernetice. Ca răspuns, companiile au nevoie de un specialist CISO la cerere care își poate asuma un rol de conducere strategic și poate pregăti echipa în fața oricărui risc.

Furturile cibernetice evoluează, dat fiind că proprietatea intelectuală și informațiile sensibile devin ținte ale atacurilor cibernetice. Ca răspuns, companiile au nevoie de un specialist CISO la cerere care își poate asuma un rol de conducere strategic și poate pregăti echipa în fața oricărui risc.

Slide
DE CE SĂ LUCREZI CU NOI

Primul obiectiv al CISO este identificarea și evaluarea riscurilor de securitate a informațiilor pentru infrastructura companiei, asigurând în același timp implementarea politicilor și procedurilor de securitate a informațiilor. Acest lucru garantează funcționarea perfectă a procesului de gestionare a securității informațiilor.

 • Evaluarea continuă a riscului de securitate a informațiilor
 • Analiza riscurilor pe baza amenințărilor identificate pentru politica de securitate internă și abaterea de la standarde
 • Gestionarea catalogului riscurilor de securitate a informațiilor
 • Implementarea măsurilor pentru reducerea nivelului de risc
 • Configurații de securitate a sistemului computerizat (hardening)
 • Revizuiri periodice ale politicii și standardelor de securitate
 • Instruiri corporative privind securitatea informațiilor
 • Stabilirea cerințelor de securitate, respectând politicile, standardele și reglementările de securitate, precum și cele mai bune practici în domeniu
 • Arhitectură și design de securitate în cadrul proiectelor IT
 • Setări de securitate
 • Verificări ale codului sursă de securitate
 • Verificarea conformității noului sistem implementat cu cerințele și arhitectura de securitate
 • Acceptarea securității pentru sistemele care intră în mediul de producție
 • Consultanță de securitate pentru proiecte IT
 • Administrarea de la distanță a soluțiilor implementate de securitate cibernetică
 • Evaluarea continuă a riscului de securitate a informațiilor
 • Analiza riscurilor pe baza amenințărilor identificate pentru politica de securitate internă și abaterea de la standarde
 • Gestionarea catalogului riscurilor de securitate a informațiilor
 • Implementarea măsurilor pentru reducerea nivelului de risc
 • Configurații de securitate a sistemului computerizat (hardening)
 • Revizuiri periodice ale politicii și standardelor de securitate
 • Instruiri corporative privind securitatea informațiilor
 • Stabilirea cerințelor de securitate, respectând politicile, standardele și reglementările de securitate, precum și cele mai bune practici în domeniu
 • Arhitectură și design de securitate în cadrul proiectelor IT
 • Setări de securitate
 • Verificări ale codului sursă de securitate
 • Verificarea conformității noului sistem implementat cu cerințele și arhitectura de securitate
 • Acceptarea securității pentru sistemele care intră în mediul de producție
 • Consultanță de securitate pentru proiecte IT
 • Administrarea de la distanță a soluțiilor implementate de securitate cibernetică
header
AUDIT CONFORMITATE DE SECURITATE
penetration services
Verifică adecvarea strategiei actuale de securitate prin testarea
posturii de securitate cibernetică a companiei

Auditurile de conformitate a securității duc la prevenirea furtului de date, facilitând identificarea, documentarea și adresarea în mod corespunzător a oricărei vulnerabilități de rețea ce ar putea afecta sistemele interne. Aceste audituri contribuie la evaluarea măsurabilă a modului în care sunt aplicate politicile de securitate și totodată oferă soluții pentru o strategie de securitate eficientă.

Slide
DE CE COMPANIA TA ARE NEVOIE DE AUDITURI DE CONFORMITATE A SECURITĂȚII
DE CE COMPANIA TA ARE NEVOIE DE AUDITURI DE CONFORMITATE A SECURITĂȚII
IDENTIFICAREA RISCURILOR

În urma auditului informațional de securitate, putem identifica și prioritiza posibile măsuri de prevenire a riscurilor, prin revizuirea măsurilor de securitate actuale.

IDENTIFICAREA RISCURILOR

În urma auditului informațional de securitate, putem identifica și prioritiza posibile măsuri de prevenire a riscurilor, prin revizuirea măsurilor de securitate actuale.

APLICAREA STANDARDELOR DE REFERINȚĂ

În funcție de natura industriei în care activează compania, definim repere clare ale domeniului în ceea ce privește standardele de securitate și strategiile de urmat, printr-un plan cuprinzător ce adresează politici de securitate.

APLICAREA STANDARDELOR DE REFERINȚĂ

În funcție de natura industriei în care activează compania, definim repere clare ale domeniului în ceea ce privește standardele de securitate și strategiile de urmat, printr-un plan cuprinzător ce adresează politici de securitate.

PLANIFICARE

Fiecare audit este urmat de un plan cuprinzător, recomandări practice și proceduri clare pentru a implementa măsurile necesare diminuării riscurilor.

PLANIFICARE

Fiecare audit este urmat de un plan cuprinzător, recomandări practice și proceduri clare pentru a implementa măsurile necesare diminuării riscurilor.

Slide
DE CE SĂ LUCREZI CU NOI

Procesul de audit poate scoate la suprafață multe aspecte trecute cu vederea din cadrul strategiei de securitate. Modul nostru de lucru include o abordare sistematică și structurată care facilitează construcția unui mediu sigur pe termen lung, în ceea ce privește standardele și practicile.

Procesul de audit poate scoate la suprafață multe aspecte trecute cu vederea din cadrul strategiei de securitate. Modul nostru de lucru include o abordare sistematică și structurată care facilitează construcția unui mediu sigur pe termen lung, în ceea ce privește standardele și practicile.

Pentru a colecta informații relevante despre organigrama companiei și structura sistemelor IT, includem informații precum:

 • Detalii despre organizarea internă
 • Detalii despre modul în care funcționează departamentul IT, precum și înțelegerea tehnologiilor utilizate

 

Auditorii noștri programează interviuri cu persoanele desemnate de conducerea IT sau de beneficiar. În această etapă va fi furnizată o listă, cuprinzând rolurile și responsabilitățile pe care personalul ar trebui să le aibă în cadrul sistemului.

Pentru a colecta informații relevante despre organigrama companiei și structura sistemelor IT, includem informații precum:

 • Detalii despre organizarea internă
 • Detalii despre modul în care funcționează departamentul IT, precum și înțelegerea tehnologiilor utilizate

 

Auditorii noștri programează interviuri cu persoanele desemnate de conducerea IT sau de beneficiar. În această etapă va fi furnizată o listă, cuprinzând rolurile și responsabilitățile pe care personalul ar trebui să le aibă în cadrul sistemului.

header
Evaluare de risc
penetration services
Consolidează baza securității companiei pentru
a întări reziliența acesteia chiar și în perioade incerte

Experții noștri folosesc un mix de instrumente comerciale și tooluri open-source dezvoltate intern pentru a suplimenta efortul manual. Utilizarea instrumentelor automate, combinate cu tehnici de identificare manuală, duce la identificarea vulnerabilităților comune.

Slide
DE CE SĂ LUCREZI CU NOI

Aplică inteligență în securitatea cibernetică a companiei și contribuie la dezvoltarea acesteia în cadrul unui sistem hibrid, în care combinăm inteligența umană cu cea artificială, pentru a proteja reputația organizației, locurile de muncă, perspectivele de afaceri și un viitor mai sigur pentru toți.

Folosim instrumente și scripturi de scanare specializate care ajută la reducerea timpului necesar de evaluare și contribuie la identificarea vulnerabilităților evazive sau dificil de detectat. Aceste instrumente includ fuzzere customizate, simulatoare de mediu, analizatoare statice, codificatoare / decodificatoare, proxy-uri pentru captarea și manipularea traficului, evaluatoare regex etc.

Specialiștii noștri oferă scripturi personalizate care pot fi utilizate pentru a simula atacuri complexe. Fiecare audit de securitate are ca rezultat un raport amplu în care experții noștri în securitate cibernetică explică vulnerabilitățile și abordează strategiile imediate de remediere.

Folosim instrumente și scripturi de scanare specializate care ajută la reducerea timpului necesar de evaluare și contribuie la identificarea vulnerabilităților evazive sau dificil de detectat. Aceste instrumente includ fuzzere customizate, simulatoare de mediu, analizatoare statice, codificatoare / decodificatoare, proxy-uri pentru captarea și manipularea traficului, evaluatoare regex etc.

Specialiștii noștri oferă scripturi personalizate care pot fi utilizate pentru a simula atacuri complexe. Fiecare audit de securitate are ca rezultat un raport amplu în care experții noștri în securitate cibernetică explică vulnerabilitățile și abordează strategiile imediate de remediere.

Slide

ÎNTĂREȘTE LEADERSHIPUL DIN CADRUL COMPANIEI TALE

Atinge obiectivele companiei fără riscuri