Adunări Generale ale Acționarilor

Header Title
Adunări Generale ale Acționarilor
section 1

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Safetech Innovations ce vor avea loc in in data de 18 Aprilie 2022 la ora 10:00, respectiv 11:00.


Documente AGA

Convocator AGEA+AGOA SAFE 18.04.2022

Raportul administratorului pentru 2021

MANAGEMENT CONTRACT Safetech

Declaratie candidat administrator independent

Informare privind drepturile de vot AGEA 18.04.2022

Informare privind drepturile de vot AGOA 18.04.2022

Politica de acordare remunerare Safetech 2022

Draft constitutive act Safetech

Raport de remunerare Safetech 2022

Note informative AGEA 18.04.2022

Note informative AGOA 18.04.2022

Lista propuneri membri CA Safetech AGEA + AGOA 19.04.2022

Raport Audit Rezultate Anuale 2021

Buget De Venituri si Cheltuieli 2022

Bilant Safetech la 31.12.2021


Formulare vot & Procuri speciale

Formular de vot AGEA persoane fizice

Formular de vot AGEA persoane juridice

Formular de vot AGOA persoane fizice

Formular de vot AGOA persoane juridice

Procura Generala AGEA persoane fizice

Procura Generala AGEA persoane juridice

Procura Generala AGOA persoane fizice

Procura Generala AGOA persoane juridice

Procura Speciala AGEA persoane fizice

Procura Speciala AGEA persoane juridice

Procura Speciala AGOA persoane fizice

Procura Speciala AGOA persoane juridice


Proiect Hotărâri

Hotararea AGEA

Hotararea AGOA

Hotararile AGEA & AGOA din data de 18.04.2022


Candidații pentru membrii Consiliului de Administrație

CV-ul Membrului propus - Victor Gansac

CV-ul Membrului propus - Alexandru Mihailciuc

CV-ul Membrului propus -Mircea Varga

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Safetech Innovations Ordinary and Extraordinary General Shareholders Meetingscare au avut loc pe 16 Aprilie 2021, la ora 10:00 AM.


Documente AGA

Adunări Generale ale Acționarilor