Guvernanță Corporativă

Header Title
Guvernanță Corporativă
section 1

Safetech Innovations SA este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (șapte) membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 2 (doi) ani. În cadrul AGOA din data de 18.04.2022, a fost votată următoarea componență a Consiliului de Administrație:

Victor Gânsac – Președinte al Consiliului de Administrație (Bio)

Alexandru Mihailciuc - Membru independent al Consiliului de Administrație (Bio)

Mircea Varga - Membru independent al Consiliului de Administrație (Bio)

Auditorul Safetech Innovations este Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5434/2003, având CUI 15381680 - pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 18.04.2022.

Memorandum pregătit pentru admiterea acțiunilor emise de Safetech Innovations SA pe piața AeRO


DESCARCĂ AICI

Guvernanță Corporativă