Guvernanță Corporativă

Header Title
Guvernanță Corporativă
section 1

Safetech Innovations SA este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (șapte) membri aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 2 (doi) ani. În cadrul AGOA din data de 18.04.2022, a fost votată următoarea componență a Consiliului de Administrație:

Victor Gânsac – Președinte al Consiliului de Administrație

Alexandru Mihailciuc - Membru independent al Consiliului de Administrație

Mircea Varga - Membru independent al Consiliului de Administrație

Cornerstone Communications SRL este consultantul autorizat al Safetech Innovations SA.

Auditorul Safetech Innovations este Baker Tilly Klitou And Partners S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5434/2003, având CUI 15381680 - pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 18.04.2022.

Memorandum pregătit pentru admiterea acțiunilor emise de Safetech Innovations SA pe piața AeRO


DESCARCĂ AICI

Guvernanță Corporativă