SAFEPIC

Header Title
EFORTURILE UNITE DE ASTĂZI CREEAZĂ O PROMISIUNE PENTRU VIITOR

SIMSI: SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII INFORMAȚIEI ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII

section 1
SAFEPIC:
CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ ȘI REZILIENȚA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

NUME: CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ ȘI REZILIENȚA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
PERIOADĂ: 23.06.2020 - 23.06.2023
COD SMIS: 2014+: 120436
CONTRACT NR.:270 / 23.06.2020
PARTENERI: Universitatea Națională de Apărare „Carol I" și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"

REALIZAT CU: Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate

ÎN NUMELE ȘI PENTRU: SC SAFETECH INNOVATION SRL

VALOARE: 26.290.132,90 lei, din care 16.193.028,56 lei reprezintă totalul cheltuielilor eligibile nerambursabile din FEDR, iar 4.048.257,14 lei reprezintă totalul de la bugetul național. Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 3.763.795 lei.

This project is co-financed from the European Regional Development Fund through the Competitiveness Operational Program 2014-2020, priority axis 1, Action 1.2.1 .: Stimulating the demand of enterprises for innovation through RDI projects carried out by enterprises individually or in partnership with R&D institutes and universities, in order to innovate processes and products in economic sectors with growth potential.

SAFEPIC:
CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ ȘI REZILIENȚA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

NUME: CENTRUL DE EXCELENȚĂ PENTRU SECURITATEA CIBERNETICĂ ȘI REZILIENȚA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
PERIOADĂ: 23.06.2020 - 23.06.2023
COD SMIS: 2014+: 120436
CONTRACT NR.:270 / 23.06.2020
PARTENERI: Universitatea Națională de Apărare „Carol I" și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"

REALIZAT CU: Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate

ÎN NUMELE ȘI PENTRU: SC SAFETECH INNOVATION SRL

VALOARE: 26.290.132,90 lei, din care 16.193.028,56 lei reprezintă totalul cheltuielilor eligibile nerambursabile din FEDR, iar 4.048.257,14 lei reprezintă totalul de la bugetul național. Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului este de 3.763.795 lei.

This project is co-financed from the European Regional Development Fund through the Competitiveness Operational Program 2014-2020, priority axis 1, Action 1.2.1 .: Stimulating the demand of enterprises for innovation through RDI projects carried out by enterprises individually or in partnership with R&D institutes and universities, in order to innovate processes and products in economic sectors with growth potential.

Rezultatul obținut

SafePic contribuie la îndeplinirea Directivelor europene privind îmbunătățirea dezvoltării și competitivității întreprinderilor inovatoare în tehnologiile informației și comunicațiilor, spațiu și securitate.

why choose us left dark

Prin acest proiect, parcursul nostru de dezvoltare a soluțiilor, produselor și serviciilor inovatoare a atins un moment important. Alături de două dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din domeniul tehnologiei și pe baza cercetărilor lor aprofundate și valoroase, am dezvoltat un produs care impune un standard în domeniul securității cibernetice, interoperabilității și protecției cibernetice pentru infrastructura critică.

Obiectivul general al SafePIC este de a spori potențialul sectorului economic național prin adăugarea unui modul de procese și produse inovate, având în vedere în același timp un context sigur în care întreprinderile noi își pot extinde afacerile.

why choose us left dark

Prin acest proiect, parcursul nostru de dezvoltare a soluțiilor, produselor și serviciilor inovatoare a atins un moment important. Alături de două dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din domeniul tehnologiei și pe baza cercetărilor lor aprofundate și valoroase, am dezvoltat un produs care impune un standard în domeniul securității cibernetice, interoperabilității și protecției cibernetice pentru infrastructura critică.

Obiectivul general al SafePIC este de a spori potențialul sectorului economic național prin adăugarea unui modul de procese și produse inovate, având în vedere în același timp un context sigur în care întreprinderile noi își pot extinde afacerile.

why choose us left dark

Rezultatul obținut

SafePic contribuie la îndeplinirea Directivelor europene privind îmbunătățirea dezvoltării și competitivității întreprinderilor inovatoare în tehnologiile informației și comunicațiilor, spațiu și securitate.

Slide

* Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României | www.fonduri-ue.ro