COMPETITIVI ÎMPREUNĂ

“SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII”

Safetech Innovations derulează în perioada 16.06.2017-28.02.2019 proiectul “ SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII INFORMAŢIEI ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII”, cod SMIS 115946, în baza contractului de finanțare nr. 21/16.06.2017 încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate (OIPOC), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea proiectului este de 2.574.967,79 lei, din care 1.762.658,31 lei asistența financiară nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este: creșterea competitivității economice a companiei Safetech Innovations prin dezvoltarea unui produs comercial  software inovativ, capabil să eficientizeze activităţile derulate în cadrul unei structuri de tip Security  Operations Center (o unitate centralizată care gestionează aspectele de securitate la nivel organizaţional şi tehnic).

Rezultatul proiectului este o platformă software inovativă capabilă să eficientizeze activităţile derulate în cadrul unei structuri de tip SOC-Security Operations Center (o unitate centralizată care gestionează aspectele de securitate la nivel organizaţional și tehnic).

Soluţia contribuie la creșterea securităţii informaţiei atât pentru STI CERT (Safetech Computer Emergency Response Team – Echipa Safetech de Raspuns la Incidente Informatice Critice), cât și pentru echipele similare din instituţii publice sau companii private din diferite sectoare de activitate cum ar fi : domeniul bancar, energie, sanatate/medicamente, tehnologia informaţiei și comunicaţiei, echipamente medicale, petrol şi gaze, cercetare, educaţie, autovehicule, şi cu precădere din sectorul  serviciilor de securitate cibernetică.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
www.fonduri-ue.ro